Journal article Open Access

Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства

Зозуля І. В.

Показано, що нормативно-правове забезпечення є одним із головних факторів, що обумовлює якість і безпечність харчових продуктів. Розглянуто законодавчі колізії деяких з базових для людини щодо безпечності харчових продуктів визначень – ключових термінів Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Показано, что нормативно-правовое обеспечение является одним из главных факторов, которое обусловливает качество и безопасность пищевых продуктов. Рассмотрены законодательные коллизии некоторых из базовых для человека в отношении безопасности пищевых продуктов определений – ключевых терминов Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов».

It is shown that regulatory support is one of the main factors that determines the quality and safety of food. Legislative collisions of some of the basic definitions for human food safety are considered – key terms of the Law of Ukraine «On basic principles and requirements for safety and quality of food products».

Files (385.4 kB)
Name Size
080-086-2017-4-ФП Зозуля (14).pdf
md5:e12456648bad7282884580abc765e055
385.4 kB Download
 • 1. Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т Г. Захарченко, С Ф. Сафулько та ін. ; за заг. ред. С. Ф. Сафулька. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. Ч. 1. 616 с.
 • 10. Проневич О. С. Імплементація європейських стандартів забезпечення якості питної води: інституційно-правовий аспект // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 3. С. 182–189. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_3_33.pdf.
 • 11. Гігієнічні вимоги. URL: https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=24&id=5698&menu=5776.
 • 12. Тавлуй І. Євроінтеграція вимагає від українських виробників управляти якістю та безпечності харчової продукції. URL: http://www.agrotimes.net/journals/article/zakonodavchi-vimogi (дата звернення 10.07.2014).
 • 13. Зауваження ліги виробників харчових продуктів до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів», проект якого розміщений на сайті Держветфітослужби України. URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjniMums6nXAhXiPZoKHV23BcY4ChAWCFcwCA&url=http%3A%2F%2Fradakmu.org.ua%2Fuploads%2Ffile%2F-%2F220415.doc&usg=AOvVaw3LubIlo7_0fi5O0xHU2DH1.
 • 14. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин : Закон України від 18.05.2017 № 2042–VIII // Відомості Верховної Ради України. 2017. № 31. Ст. 343.
 • 15. До уваги операторів ринку харчових продуктів. URL: http://www.ifdcsms.com.ua/files/SERT/Zminu po sertificatii.doc.
 • 16. Що змінилося з новим законом про харчову безпеку? URL: https://www.gcsms.com.ua/arkhiv-novin/241-sho-zminulisia-z-novum-zakon-pro-harchovy-bezpeky.
 • 2. ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. Вимоги. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 26 с.
 • 3. Белінська С., Орлова Н., Мотузка Ю. Концептуальні засади гарантій безпечності харчових продуктів // Товари і ринки. 2011. № 1. С. 176–182
 • 4. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 // Офіційний вісник України. 2015. № 73. Ст. 2402.
 • 5. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 19. Ст. 98.
 • 6. Ми суть того, що ми їмо... Перелік неякісних харчових продуктів. URL: http://www.zelenaplaneta.org.ua/index.php/280-mi-sut-togo-shcho-mi-jimo.html.
 • 7. Небезпека від фальсифікату. Чим загрожують українцям неякісні продукти у магазинах, – дослідження. URL: http://patrioty.org.ua/ecomomic/nebezpeka-vid-falsyfikatu-chym-zahrozhuiut-ukraintsiam-neiakisni-produkty-u-mahazynakh--doslidzhennia-174638.html. (дата звернення 29.05.2017).
 • 8. Кузнєцов Г. Стан справ та подальші кроки щодо гармонізації законодавства України з європейським у сфері СФСЗ. URL: https://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/2c1a7d8b374dd68f7642b0a7b2048f4b.pdf.
 • 9. Широкоступ Е. А., Копуль Ж. Л. Питна вода або харчовий продукт. URL: http://www.voda.dn.ua/orphan-translations/stati-i-publikatsii/1390-pitna-voda-abo-kharchovij-produkt
25
8
views
downloads
All versions This version
Views 2525
Downloads 88
Data volume 3.1 MB3.1 MB
Unique views 2525
Unique downloads 77

Share

Cite as