Software Open Access

konrad/READemption: v0.4.5

Konrad Förstner; Thorsten Bischler; DiarmaidTobin


BibTeX Export

@misc{konrad_forstner_2017_1134354,
 author    = {Konrad Förstner and
         Thorsten Bischler and
         DiarmaidTobin},
 title    = {konrad/READemption: v0.4.5},
 month    = dec,
 year     = 2017,
 doi     = {10.5281/zenodo.1134354},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.1134354}
}

Share

Cite as