Book Open Access

Порівняльне дослідження фізіологічної активності води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ = Comparative investigation of physiological activity of water Naftussya from Truskavets' and Pomyarky deposits

Sydoruk, NO; Chebanenko, OI; Popovych, IL; Zukow, W


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1117097</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Sydoruk, NO</creatorName>
   <givenName>NO</givenName>
   <familyName>Sydoruk</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Chebanenko, OI</creatorName>
   <givenName>OI</givenName>
   <familyName>Chebanenko</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Popovych, IL</creatorName>
   <givenName>IL</givenName>
   <familyName>Popovych</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-5664-5591</nameIdentifier>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Zukow, W</creatorName>
   <givenName>W</givenName>
   <familyName>Zukow</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7675-6117</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Порівняльне дослідження фізіологічної активності води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ = Comparative investigation of physiological activity of water Naftussya from Truskavets' and Pomyarky deposits</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2017</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>вода,</subject>
  <subject>Нафтуся</subject>
  <subject>neuroendocrine-immune complex</subject>
  <subject>stress</subject>
  <subject>adaptation</subject>
  <subject>bioactive water Naftussya.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2017-12-15</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Book"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1117097</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1117096</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;УкрНДІ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ПрАТ &amp;ldquo;СГК &amp;ldquo;ДНІПРО-БЕСКИД&amp;rdquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;УНІВЕРСИТЕТ ім. НІКОЛАЯ КОПЕРНІКА, ТОРУНЬ, ПОЛЬЩА&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН УКРАЇНИ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;СИДОРУК Н.О.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЧЕБАНЕНКО О.І.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ПОПОВИЧ І.Л.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЖУКОВ В.А.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВОДИ НАФТУСЯ ТРУСКАВЕЦЬКОГО І ПОМІРЕЦЬКОГО РОДОВИЩ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;КИЇВ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ЮНЕСКО-СОЦІО&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2017&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;УкрНДІ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ МОЗ УКРАЇНИ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ПрАТ &amp;ldquo;СГК &amp;ldquo;ДНІПРО-БЕСКИД&amp;rdquo;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;УНІВЕРСИТЕТ ім. НІКОЛАЯ КОПЕРНІКА, ТОРУНЬ, ПОЛЬЩА&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН УКРАЇНИ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;СИДОРУК Н.О.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЧЕБАНЕНКО О.І.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ПОПОВИЧ І.Л.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЖУКОВ В.А.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВОДИ НАФТУСЯ ТРУСКАВЕЦЬКОГО І ПОМІРЕЦЬКОГО РОДОВИЩ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;КИЇВ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ЮНЕСКО-СОЦІО&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2017&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;УДК 615.327(477.83):616.45-001.1/3]-092.4/9&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ББК&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рецензенти&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОГОВИЙ Ю.Є., д.м.н., проф., зав. каф. патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету МОЗ України&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;КУШНІР І.Г., д.м.н., проф., проф. каф. практичної психології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича МОН України&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Видання рекомендоване до друку&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Вченою Радою УкрНДІ Медицини транспорту МОЗ України (протокол &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;№&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;7 від 28.09&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2017 р)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Присвячується 70-річчю Президента товариства патофізіологів України, автора концепції саногенезу як теоретичної основи медичної реабілітації Анатолія Івановича Гоженка з вдячністю за підтримку Трускавецької наукової школи бальнеології&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Сидорук Н.О., Чебаненко О.І., Попович І.Л.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; Жуков В.А. Порівняльне дослідження фізіологічної активності води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ. Київ: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2017.-&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;216&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; с.&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;ISBN 9781387447282&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;DOI &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1117097&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В монографії приведені результати порівняльних експериментальних і клініко-фізіологічних досліджень фізіологічної активності води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ, проведених в руслі концепції триєдиного нейроендокринно-імунного комплексу і ксенобіотико-мікробної адаптогенної теорії механізму її цілющої дії.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Для спеціалістів медичної реабілітації, ендокринологів, імунологів, патофізіологів.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;copy; Сидорук Н.О., 2017&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;copy; Чебаненко О.І., 2017&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;copy; Попович І.Л., 2017&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;copy; Жуков В.А., 2017&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;copy; УкрНДІ Медицини транспорту, 2017&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;copy; Університет ім. Ніколая Коперніка, 2017&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;copy; Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця, 2017&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;210 p. Number of characters: 407 000 (with abstracts). Number of images: 49 x 1000 characters (lump sum) = 49 000 characters.&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;Total: Number of characters: 456 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 11,4 sheet publications.&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ANNOTATION&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sydoruk NO, Chebanenko OI, Popovych IL, Zukow W. Comparative investigation of physiological activity of water Naftussya from Truskavets&amp;rsquo; and Pomyarky deposits. Kyiv: UNESCO-SOCIO, 2017: 216 p. ISBN 9781387447282&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1117097&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The monography is devoted to studying the influence of bioactive water Naftussya as natural adaptogen on pathogenic and sanogenic manifestations of stress.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In an experiment on rats of both sexes showed that preventive weekly consumption Naftussya as Truskavets&amp;rsquo; and Pomyarky deposits minimizes caused by acute immobilization cold stress erosive and ulcerative damages of gastric mucosa and pathogenic changes in 10 parameters of neuroendocrine-immune complex and metabolism and prevents abnormalities yet 5 indicators, but does not affect post stressory pathogenic deviation 7 other parameters. However, bioactive water Naftussya increases or initiates compensatory and sanogene effects of stress, aimed at enhancing the antimicrobial protection.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In clinical-physiological monitoring of individuals of both sexes with dysfunction of neuro-endocrine-immune complex as a manifestation of chronic stress found that weekly consumption Naftussya normalizes initially raised: Baevskiy&amp;rsquo;s activity of regulatory systems index, markers as sympathetic and vagal tone as well as testosterone in women, while initially normal levels of testosterone in men falls into the bottom zone rules. Lowering within the standards area also found on triiodothyronine. On the other hand, found a slight increase in the normal levels of aldosterone and post occlusive systolic blood pressure reactivity as well as tend to increase within the low reactive anxiety.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Regarding the parameters of quantitative electroencephalography first discovered normalizing increase initially reduced spectral power density (SPD) &amp;alpha;-rhythm in loci T6, P4 and F7, increase in the normal modal frequency &amp;beta;-rhythm and further enhance SPD &amp;theta;-rhythm in the locus T5. On the other hand, showed a reduction in the initial normal SPD &amp;beta;-rhythm in locus O2 and further reduce its in locus P4. In addition, there was left-sided lateralization initially symmetric &amp;alpha;-rhythm.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Regarding the immune status for the first time found that Naftussya significantly increases to normal the reduced options phagocytosis by neutrophils of blood as gram-positive and gram-negative bacteria. This increased initially normal levels of T-killers and &amp;quot;active&amp;quot; T-lymphocytes, normalized reduced levels of circulating immune complexes and increased levels of immunoglobulins M and A, and elevated levels of natural killer cells to continue growing. In general, the effect on the neuroendocrine-immune complex is physiologically favorable.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Among the metabolic parameters discovered that Naftussya increases within the normal plasma levels of chloride and sodium, normalizes low levels of bicarbonate and reduces in the normal levels of potassium and phosphates. Urinary excretion of sodium and chloride increases while of uric acid decreases which lowers its concentration, as the concentration of phosphates. Increased lithogeniciti index of urine normalized. Reduced levels of triacylglycerides increases, while decreases in the normal level of cholesterol in low-density lipoprotein composition.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Among the biophysical parameters first detected increase in the normal conductivity acupuncture points Pg(ND) right, which represents the nervous system and increase electrokinetic index of buccal epithelium, indicating the &amp;quot;rejuvenation&amp;quot; of the body. For the first time identified changes in gas discharge visualization parameters, namely the elimination of asymmetries virtual chakras (second, third and first) and reducing excess energy of the first chakra.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;No significant differences between the effects water Naftussya both deposits were found.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A comparative study of immediate effects in men with dysfunction of the neuro-endocrine-immune complex by discriminant analysis selected 38 indicators. In their totality the complex conditions in the basal period and after 1,5 hours after consuming the control waters (distilled, from the well and filtered water) and waters Naftussya (from Pomyarky, Truskavets&amp;rsquo; and Skhidnytsya deposits) significantly differ, whereas no significant differences between control and basic water were found. Thus, the bioactive water Naftussya 1,5 h after ingestion causes changes in the neuro-endocrine-immune complex, different from both the initial level and the control.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Received priority data about stress limiting effects of bioactive water Naftussya Pomyarky field in experiment on rats and its immediate and long-term effects on neuroendocrine-immune complex and water and electrolyte exchange in patients with dysfunction of the neuroendocrine-immune complexes together with known data of physical, chemical and bacteriological studies give reason to believe the water closest analogue of bioactive water Naftussya Truskavets&amp;rsquo; deposit and recommend to include it in the balneologic arsenal spa Truskavets&amp;rsquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Key words&lt;/strong&gt;: neuroendocrine-immune complex, stress, adaptation, bioactive water Naftussya.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Сидорук Н.О., Чебаненко О.І., Попович І.Л.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; Жуков В.А. Порівняльне дослідження фізіологічної активності води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ. Київ: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2017.-&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;216&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;с.&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;ISBN&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;9781387447282&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1117097&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sydoruk NO, Chebanenko OI, Popovych IL, Zukow W. Comparative investigation of physiological activity of water Naftussya from Truskavets&amp;rsquo; and Pomyarky deposits. Kyiv: UNESCO-SOCIO, 2017: 216&amp;nbsp;p. ISBN&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;9781387447282&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1117097&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;216 p. Number of characters: 407 000 (with abstracts). Number of images: 49 x 1000 characters (lump sum) = 49 000 characters.&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;Total: Number of characters: 456 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 11,4 sheet publications.&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ISBN 9781387447282&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ЗМІСТ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;...&amp;hellip; 10&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ВСТУП&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;..&amp;hellip; 11&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОЗДІЛ 1. НЕЙРОЕНДОКРИННО-ІМУННИЙ КОМПЛЕКС, СТРЕС, АДАПТОГЕНИ (огляд літератури)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;..&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;. 13&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОЗДІЛ 2. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;.... 65&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОЗДІЛ 3.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; ПАТОГЕННІ І САНОГЕННІ ЗМІНИ НЕЙРОЕНДОКРИННО-ІМУННОГО КОМПЛЕКСУ І МЕТАБОЛІЗМУ, ВИКЛИКАНІ ГОСТРИМ СТРЕСОМ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;..&amp;hellip; 71&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОЗДІЛ 4.&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;MO&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ДУЛЮЮЧІ ЕФЕКТИ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ НА НЕЙРОЕНДОКРИННО-ІМУННИЙ КОМПЛЕКС І МЕТАБОЛІЗМ У ЩУРІВ, ПІДДАНИХ ГОСТРОМУ СТРЕСУ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip; 83&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОЗДІЛ 5.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; МОДУЛЮЮЧІ ЕФЕКТИ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ НА НЕЙРО-ЕНДОКРИННУ ЛАНКУ АДАПТАЦІЇ У ОСІБ З ДИСФУНКЦІЄЮ НЕЙРОЕНДОКРИННО-ІМУННОГО КОМПЛЕКСУ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;...&amp;hellip;. 97&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОЗДІЛ 6.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЕФЕКТИ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ У ОСІБ З ДИСФУНКЦІЄЮ НЕЙРОЕНДОКРИННО-ІМУННОГО КОМПЛЕКСУ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;. 115&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОЗДІЛ 7. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ВПЛИВ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ НА ДЕЯКІ МЕТАБОЛІЧНІ І БІОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ У ОСІБ З ДИСФУНКЦІЄЮ НЕЙРОЕНДОКРИННО-ІМУННОГО КОМПЛЕКСУ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;.. 125&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;РОЗДІЛ 8. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ТЕРМІНОВІ ЕФЕКТИ БІОАКТИВНОЇ ВОДИ НАФТУСЯ НА НЕЙРОЕДОКРИННО-ІМУННИЙ КОМПЛЕКС У ОСІБ З ЙОГО ДИСФУНКЦІЄЮ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;. 139&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ЗАКЛЮЧЕННЯ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;..&amp;hellip;&amp;hellip;. 157&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ВИСНОВКИ І ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip; 169&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;. 171&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;АлТ &amp;ndash; аланінамінотрансфераза&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;АсТ &amp;ndash; аспартатамінотрансфераза&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;БАВН &amp;ndash; біоактивна вода Нафтуся&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ВРС &amp;ndash; варіабельність ритму серця&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЕЕГ &amp;ndash; електроенцефалограма&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЕКГ &amp;ndash; електрокардіограма&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ЩСП &amp;ndash; щільність спектральної потужності&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ВСТУП&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Мінеральні води є важливою складовою санаторно-курортного лікування та базуються на саногенних ефектах їх дії [Попович І.Л. та ін., 2003]. Поміж всіх мінеральних вод особливим механізмом володіють води типу Нафтуся завдяки їх органічному і мікробному компоненту. За багаторічну історію використання Нафтусі встановлено наявність специфічних патофізіологічних ефектів, в першу чергу на жовчовидільну та сечовидільну системи [Есипенко Б.Е., 1981; Яременко М.С. и др., 1989; Чебаненко О.І. та ін., 1997,1997а]. Але в останні роки розширені показання щодо використання Нафтусі та її аналогів [Івасівка С.В. та ін., 2007; Попович І.Л., 2011].&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Україна володіє низкою родовищ біоактивної води Нафтуся, зосереджених на території Українських Карпат (Трускавець, Східниця, Шкло, Мражниця, Опака, Мізунь, Селятин тощо) і Поділля (Сатанів, Гусятин, Маків тощо). В 2015 р була розконсервована пробурена ще у 1986 р свердловина води Нафтуся в урочищі Помярки міста Трускавець. Підставою для включення води до типу &amp;ldquo;Нафтуся&amp;rdquo; є подібність фізико-хімічних показників, якісного і кількісного складу нафтоподібних органічних речовин і специфічної мікрофлори [Шестопалов В.М. и др., 1986; Яременко М.С. и др., 1989; Івасівка С.В. та ін., 1994, 1997; Дацько О.Р. та ін., 2008, 2011]. Відомо, що фізіологічно активними чинниками БАВН є її гіпотонічність, органічні нафтоподібні речовини (парафіни, моноолефіни, дієни, моноциклоолефіни, алкілбензоли, ефіри ароматичних кислот, алкілфеноли, карбонові кислоти, алкілнафталіни, поліароматичні вуглеводні, валовий вміст 10-20 мг/л) і автохтонні мікроорганізми (вуглеводніокислюючі, 60-500 клітин/мл, тіоновокислі, 10-40 кл/мл, сульфатредукуючі, 3-7 кл/мл) [Яременко М.С. и др., 1989; Івасівка С.В., 1994; Дацько О.Р. та ін., 2008; Попович І.Л., Івасівка С.В., 2009; Білас В.Р., Попович І.Л., 2009; Івасівка С.В. та ін., 2010; Попович І.Л., 2011].&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Дотепер проводились порівняльні дослідження ефектів вод типу &amp;ldquo;Нафтуся&amp;rdquo; Трускавецького і Східницького родовищ лише на клінічні симптоми та виділення сечі і жовчі [Алєксєєв О.І. та ін., 1994,2013; Шимонко І.Т., 1987;2009] в рамках діуретично-холеретичної концепції механізму їх лікувальної дії у пацієнтів з хронічними урологічними і гастроентерологічними захворюваннями [Есипенко Б.Е., 1981; Чебаненко О.І. та ін., 1997,1997а; Попович І.Л., 2011]. Згідно ж з сучасною концепцією Поповича І.Л. [2011], стреслімітуючою адаптогенною за суттю і ксенобіотико-мікробною за природою, давно відомі термінові і курсові ефекти біоактивної води Нафтуся курорту Трускавець на діурез, екскрецію з сечею азотистих метаболітів і електролітів, холерез і холекінетику, шлункову і панкреатичну секрецію, гемодинаміку, а також запалення в сечовидільній і травній системах [Есипенко Б.Е., 1981; Балановський В.П. та ін., 1993; Алєксєєв О.І. та ін., 1994, 2013; Чебаненко О.І. та ін., 1997, 1997, 2012; Попович І.Л. та ін., 2000, 2005, 2014; Гумега М.Д. та ін., 2011; Вовчина Ю.В. та ін., 2013] є наслідком модуляції нейроендокринно-імунного комплексу. В рамках даної концепції вода Нафтуся Східницького родовища не вивчалась, а фізіологічна дія води Нафтуся Помірецького родовища не вивчалась взагалі. Отже, тема дослідження вельми актуальна.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Мета даного дослідження - визначити патофізіологічні механізми стреслімітуючої дії, порівняти та виявити спільні риси у адаптогенних стреслімітуючих ефектах води Нафтуся Трускавецького, Помірецького і Східницького родовищ, які є основою її профілактичної лікувальної дії.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;References&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Akmaev I.G. Sovremennye predstavlenija o vzaimodejstvijah regulirujushhih sistem: nervnoj, jendokrinnoj i immunnoj // Uspehi fiziologicheskih nauk.-1996.-27, #1.-S. 3-20&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Alekseev A.I., Orlov O.B., Shimonko I.T. Truskavec &amp;ndash; zhemchuzhina Prikarpat&amp;#39;ja.- K.: Naukova dumka, 1999.- 185 s.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Alekseev O.I., Shimonko I.T., Orlov O.B. Lechenie i reabilitacija na kurortah Truskavec i Shodnica.- K.: Zdorov&amp;#39;ja, 1994.- 176 s.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;4.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Alєksєєv O.І. Perebіg procesіv adaptacії pіd chas kurortnoї reabіlіtacії u hvorih, shho zaznali dії radіoaktivnogo opromіnennja // Med. reabil., kurortol., fizioter.- 1996.- # 4.- S. 8-11.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Alєksєєv O.І., Radisjuk M.І., Shimonko І.T. Radіacіja. Sanatorno-kurortna reabіlіtacіja.- K.: Naukova dumka, 1995.- 94 s.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;6.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Aliev N.D., Tagdisi D.G., Mamedov Ja.D. Mexanizmy terapevticheskogo dejstvija naftalana.- Baku: Azerneshr, 1983.- 192 s.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Baevskij R.M., Ivanov G.G. Variabel&amp;#39;nost&amp;#39; serdechnogo ritma: teoreticheskie aspekty i vozmozhnosti klinicheskogo primenenija // Ul&amp;#39;trazvukovaja i funkcional&amp;#39;naja diagnostika.-2001.-#3.-S. 106-127.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;8.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Baevsk</description>
  <description descriptionType="Other">Сидорук Н.О., Чебаненко О.І., Попович І.Л., Жуков В.А. Порівняльне дослідження фізіологічної активності води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ. Київ: ЮНЕСКО-СОЦІО, 2017.-216 с. ISBN 9781387447282 DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1117097


Sydoruk NO, Chebanenko OI, Popovych IL, Zukow W. Comparative investigation of physiological activity of water Naftussya from Truskavets' and Pomyarky deposits. Kyiv: UNESCO-SOCIO, 2017: 216 p. ISBN 9781387447282 DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1117097</description>
 </descriptions>
</resource>
190
191
views
downloads
All versions This version
Views 190190
Downloads 191191
Data volume 545.5 MB545.5 MB
Unique views 179179
Unique downloads 184184

Share

Cite as