Revista Institutului Național al Justiției

New upload

CommunityRevista Institutului Național al Justiției

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
au decis, prin Hotărârea nr. 169 din 21 decembrie 2017, să clasifice Revista
Institutului Naţional al Justiţiei drept publicaţie ştiinţifică de tipul B.
Revista se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, este inclusă în
baza de date naţională IBN şi în bazele de date internaţionale HeinOnline,
Copernicus (ICV 2018 = 77.07) şi DOAJ.


Curated by:
IDSI
Curation policy:
Not specified
Created:
April 10, 2020
Harvesting API:
OAI-PMH Interface

Want your upload to appear in this community?

  • Click the button above to upload a record directly to this community.
    To add one of your existing records to the community, edit the record, add this community under the "Communities" section, save, and finally publish.
  • The community curator will then be notified to either accept or reject your upload (see community curation policy below).
  • If your upload is rejected by the curator, it will still be available on Zenodo, just not in this community.